Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


05.06.2018 stary portal Gminy

Informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniu 08.06.2018r. zostanie zamknięty "stary" Portal Gminy. Od momentu zamknięia wszyscy Użytkownicy tego Portalu będą mogli pozyskiwać dane jedynie poprzez Rejestry InrtaEWID.

Rejestry IntraEWID są dostępne jedynie po przekazaniu do naszego Urzędu adresu publicznego IP, z którego realizowanego będą logowania do Portalu. W przypadku braku dostępu do Rejestrów IntraEWID proszę o kontakt z Anną Andrzejczak aandrzejczak@podgik.pwz.pl