Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


11.06.2018 informacja dla osób przygotowujących pliki zasilające bazę danych egib wynikami prac geodezyjnych

Dotyczy podpór związanych z budynkiem przedstawionych symbolem.

Przypominamy, że zgodnie z Załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, środek znaku kartograficznego podpora związana z budynkiem, umieszcza się w środku ciężkości obrysu obiektu. Punktowych podpór związanych z budynkiem NIE należy umieszczać w narożniku nawisu, ponieważ powierzchnia tego nawisu nie wliczy się do powierzchni zabudowy budynku, co skutkuje powstaniem rozbieżności pomiędzy częścią graficzną a opisową i jest niezgodne z rozporządzeniem.

Załączniki: