Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


21.06.2018 AKTUALIZACJA BAZY DANAYCH BDSOG

Informujemy, że dobiegają końca prace związane z aktualizacją bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej w ramach projektu ASI. Prace polegały na dostosowaniu numerów punktów osnowy do obowiązujących przepisów oraz uzupełnieniu atrybutów na podstawie istniejącej dokumentacji znajdującej się w pzgik, w zakresie pozyskania średniego błędu wysokości i współrzędnych i uzupełnienia opisów topograficznych o dane obligatoryjne. W związku z powyższym w dniach 25-27.06.br dane bazy BDSOG będą aktualizowane.

W tym okresie mogą wystąpić problemy z pozyskiwaniem danych do zgłaszanych prac geodezyjnych. W przypadku konieczności pozyskania danych, których nie będzie można pozyskać poprzez Portal, prosimy o indywidualne zgłaszanie się do pracowników Ośrodka.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.