Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


27.06.2018 INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKORZYSTYWANIA MATERIAŁÓW PZGiK ZGODNIE Z LICENCJĄ

Wobec koniecznej dbałości o finanse publiczne, czego następstwa uchybień określają przepisy ustawy z dn. 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, informujemy o wzmożeniu weryfikacji posiadania odpowiednich licencji na materiały PZGiK. W tym celu, w komórkach organizacyjnych Starostwa, realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii, wdrożone zostały odpowiednie procedury. Poinformowano również urzędy gmin na obszarze powiatu, o zwracanie szczególnej uwagi na przedstawianą dokumentację geodezyjną do prowadzonych tam postępowań, czy opisy na materiałach geodezyjnych posiadają odpowiednie klauzule świadczące o wykorzystaniu ich zgodnie z licencją oraz skierowano prośbę o informowanie w przypadkach pojawiających się wątpliwości.

W szczególności zwracamy uwagę, że przy realizacji prac geodezyjnych, wykorzystanie danych z archiwalnych operatów prac geodezyjnych łączy się z koniecznością posiadania licencji zgodnie z art. 40c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wniesienia stosownych opłat. Licencja wydana na wykorzystanie materiałów w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej na wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości, nie uprawnia do wykorzystania materiałów do sporządzenia wstępnego projektu podziału.