Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


11.07.2018 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

w sprawie wydawania plików do modyfikacji

W związku z pojawiającymi się sytuacjami długich oczekiwań Wykonawców prac geodezyjnych na wydanie plików do modyfikacji, informujemy o wprowadzeniu zasady terminowości zwalniania tzw. blokad na obszarze wydanych danych po 5 dniach roboczych od wydania pliku do modyfikacji przy nie złożeniu materiałów do ODGiK wraz z zawiadomieniem o wykonaniu zgłoszonych prac, a w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji materiałów, po 14 dniach (od 01.06.2019 po 5 dniach - info z 22.05.2019) od powiadomienia Wykonawcy prac o tym fakcie i nie złożeniu materiałów do ponownej weryfikacji.

W przypadkach wyjątkowych, termin blokady może zostać nieznacznie wydłużony jedynie po pisemnym (również pocztą elektroniczną) zgłoszeniu do Naczelnika ODGiK takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem i po przeprowadzeniu oceny takiej możliwości.

Zakończenie prac po zdjęciu blokady będzie możliwe, po ponownym pobraniu plików do modyfikacji.

Przesłanką przyjęcia twardej zasady terminowego zwalniania blokad i wynikających z niej możliwych uciążliwości, jest zmniejszenie ograniczeń dla innych Wykonawców prac geodezyjnych. Mobilizacja środków na zakończenie prac w ostatniej fazie ich wykonywania, to jest po pobraniu danych do modyfikacji będzie koniecznością, wpływającą pozytywnie na usprawnienie realizacji prac przez innych geodetów wykonujących prace na przenikających się obszarach.

Prosimy Wykonawców o uwzględnienie przyjętych zasad w planowaniu zamierzeń związanych z realizacją prac geodezyjnych.