Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


12.09.2018 informacja dla użytkowników portalu gminy - Rejestry Intraewid - EGIB

W związku z informacjami przekazanymi z pojedynczych gmin, dotyczących zbyt długiego czasu oczekiwania na wygenerowanie informacji z rejestru gruntów informujemy, że trwają prace nad jednoznacznym zlokalizowaniem przyczyny tego problemu. Ponieważ problem ten nie występuje u wszystkich użytkowników, zlokalizowanie przyczyny nie jest łatwe i czasochłonne. Cały czas wykonywane są rożne testy i poprawki, które mają Państwu ułatwić pracę.

Jednocześnie informujemy, że równolegle rozpoczęliśmy proces rozbudowy i usprawnieniem działania naszego serwera. Być może dopiero po tych czynnościach problem zniknie całkowicie, a zamierzany efekt u wszystkich Państwa będzie osiągnięty. Przewidywany okres zakończenia tych prac jest na przełomie roku. Mamy nadzieję, że po tej rozbudowie Portal będzie działał sprawniej. Za wszelkie niedogodności bardzo przepraszamy.