Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


14.11.2018 informacja dla geodetów

dotyczy kontroli WINGiK w sprawie braków zgałaszania prac geodezyjnych w zakresie tyczenia obiektów budowlanych

    Informuję, że w związku z badaniem prawidłowości wykonania na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego prac geodezyjnych polegających na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia terenu Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (MWINGiK) zalecił: ujawnianie przypadków, kiedy pomimo braku zgłoszenia tyczenia obiektów budowlanych wykonawcy prac geodezyjnych przedkładają do weryfikacji dokumentację dotyczącą ich inwentaryzacji powykonawczej, poprzez kierowania zawiadomień do właściwych organów ścigania na podstawie art. 17 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r., poz. 475 z późn. zm.), w związku z art. 48 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej PGiK).

Mając na uwadze wskazane przepisy prawa i zalecenia MWINGiK przypominam wykonawcom prac geodezyjnych o konieczności zgłaszania prac dotyczących tyczenia obiektów budowlanych (art. 12 ust. 1, pkt. 3 ppkt. d PGiK). Jednocześnie informuję, że w przypadku wykrycia nieprawidłowości, tj. braku zgłoszenia tyczenia i złożenia do ODGiK operatu z inwentaryzacji powykonawczej, naszym obowiązkiem będzie kierowanie zawiadomień do właściwych organów ścigania.

 

Ps
Informacje o tym co podlega tyczeniu znajdziecie Państwo w art 43 Prawa budowlanego