Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


18.01.2019 INFORMACJA DLA GEODETÓW dotycząca operatu elektronicznego

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2019 roku uruchomiona zostanie możliwość przekazywania do ODGiK operatu technicznego w formie elektronicznej.

Warunkiem dostępu do proponowanej funkcjonalności jest posiadanie przez Wykonawcę pracy geodezyjnej (przedsiębiorcę) konta w Portalu Geodety oraz podpisu elektronicznego.

W przypadku, gdy Wykonawca:
- prowadzi działalność gospodarczą uprawniającą do wykonywania prac geodezyjnych, posiada uprawnienia zawodowe do wykonania zgłaszanej pracy i jest jej kierownikiem, wówczas operat podpisuje elektronicznie Wykonawca pracy,
- prowadzi działalność gospodarczą uprawniającą do wykonywania prac geodezyjnych, ale nie jest kierownikiem prac, wówczas operat podpisują elektronicznie - Wykonawca i kierownik/kierownicy pracy geodezyjnej.

OPERAT W CAŁOŚCI ELEKTRONICZNY Należy przekazać poprzez Portal Geodety do ODGiK jednocześnie: systemowe zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonej pracy, operat techniczny oraz plik danych do aktualizacji baz danych. Operat techniczny (wchodzące w jego skład dokumenty) należy zapisać w kolorze do wielostronicowego pliku w formacie PDF, plik nazwać numerem identyfikacyjnym zgłoszenia pracy i potwierdzić jego autentyczność podpisem elektronicznym/podpisami elektronicznymi.

OPERAT W CZĘŚCI ELEKTRONICZNY Należy przekazać:
- poprzez Portal Geodety do ODGiK: operat techniczny podpisany elektronicznie oraz plik danych do aktualizacji baz danych,
- bezzwłocznie do ODGiK: zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonej pracy geodezyjnej oraz oryginały powstałych dokumentów, takich jak: protokoły przyjęcia granic, protokoły ustalenia granic, protokoły wznowienia znaków granicznych, protokoły wyznaczenia punktów granicznych i dowody doręczeń zawiadomień (kopie tych dokumentów należy bezwzględnie umieścić w operacie elektronicznym). Na okładce operatu analogowego, zawierającego spięte dokumenty, należy umieścić sformułowanie „CZĘŚĆ ANALOGOWA OPERATU ELEKTRONICZNEGO”.

Zachęcamy Państwa do korzystania z nowej funkcjonalności systemu i przekazywania do ODGiK operatów w formie elektronicznej. Wykonawca pracy, który będzie korzystał z tego rozwiązania, nie będzie obciążony drukowaniem dokumentów sporządzanych i tak w formie elektronicznej. Jednocześnie, stosowanie rozwiązania ograniczy konieczność osobistego pobytu Wykonawców prac w Ośrodku, a po przyjęciu operatu elektronicznego do zasobu, będzie on natychmiast dostępny dla innych Wykonawców realizujących pracę w danym zakresie.

W załączeniu plik z powyższą informacją oraz instrukcja jak poprawnie umieścić plik operatu elektronicznego w Portalu.

Załączniki: