Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


19.02.2019 ZANIECHANIE PRACY GEODEZYJNEJ

Zwracamy się z prośbą o nienadużywanie w Portalu Geodety funkcji Zaniechanie pracy geodezyjnej. Funkcja ta powinna służyć tylko w przypadkach rezygnacji zleceniodawcy z wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej. Zgłaszanie kilku prac w tym samym zakresie, o tym samym celu generuje niepotrzebnie „puste zgłoszenia”, do których od razu wysyłane są prośby o zaniechanie. Działanie takie powoduje rejestrację zbędnych zgłoszeń w rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych. W zdarzających się najczęściej przypadkach błędnego określania zakresu pracy lub celu pracy nie należy zgłaszać pracy po raz kolejny. Portal umożliwia w takich przypadkach korzystanie przez zgłaszającego z funkcji zgłoszenia uzupełniającego, która pozwoli na skorygowania błędu. Jeśli korzystanie ze wskazanych funkcji będzie nadal stwarzać problemy wówczas prosimy o kontakt z ODGiK pod jednym z numerów telefonów: 22 733 73 60 lub 22 733 73 59, 22 733 73 58.