Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


11.03.2019 REZYGNACJA Z UMIESZCZANIA W OPERATACH TECHNICZNYCH NIEKTÓRYCH DOKUMENTÓW

Zwracamy się z prośbą do Wykonawców prac geodezyjnych, aby po zakończeniu prac geodezyjnych nie umieszczać w operatach technicznych (zarówno w wersji klasycznej, jak i elektronicznej) oraz nie dostarczać odrębnie:

  • formularzy zgłoszeń prac geodezyjnych,
  • informacji o materiałach do wykonywania pracy zarejestrowanej w ODGiK,
  • licencji na materiały pozyskane z ODGiK.

      Przekazywanie tych dokumentów do ODGiK nie jest wymagane przepisami prawa, a ich umieszczanie w operatach lub dostarczanie odrębnie piętrzy ilość zbędnych materiałów i powoduje konieczność wykonania niepotrzebnych czynności zarówno przez Wykonawców prac geodezyjnych, jak i pracowników ODGiK. Należy nadmienić, że dokumenty te są dostępne dla Wykonawców prac w Portalu Geodety, a dla administracji w bazie systemu Ewid2007 prowadzonej w ODGiK.