Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


15.03.2019 INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI W CELU UZGODNIENIA PROJEKTOWANYCH SUT

Informujemy, że został uruchomiony Portal Projektanta, który służy do składania wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Portal ten zastąpi dotychczas działający Portal Koordynatora SUT, znajdujący się w zakładce Portale Powiatowe.

W celu złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy zalogować się do Portalu Projektanta. Logowanie odbywa się tylko za pomocą profilu zaufanego.
Inwestorzy i projektanci, którzy posiadają konto i do tej pory składali wnioski logując się poprzez Portal Powiatowy do Portalu Koordynatora SUT powinni zalogować się do Portalu Projektanta i powiązać swoje dotychczasowe konto z profilem zaufanym. Wówczas wszystkie sprawy rozpoczęte poprzez Portal Koordynatora SUT będą widoczne w Portalu Projektanta.

Portal Koordynatora SUT w Portalu Powiatowym dostępny będzie tylko do końca marca. Po tym terminie wnioski o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będzie można składać tylko poprzez Portal Projektanta logując się za pomocą profilu zaufanego.

Informację, w jaki sposób należy założyć profil zaufany znajdują się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany