Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


02.04.2019 został uruchomiony Portal Interesanta

Informujemy, że od dnia 01 kwietnia 2019 roku na stronie internetowej www.podgik.pwz.pl, w zakładce Strefa Interesanta, uruchomiony został Portal Interesanta.

Portal umożliwia złożenie drogą elektroniczną wniosków do:

- Wydziału Geodezji o wydanie wypisu z rejestru gruntów (budynków, lokali), wypisu z kartoteki budynku/lokalu, wyrysu z mapy ewidencyjnej, wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej, a także uproszczonego wypisu z rejestru gruntów, wypisu z wykazu działek oraz wypisu z wykazu podmiotów;

- Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o wydanie mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej oraz wykazu współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, a także opisów topograficznych szczegółowej osnowy geodezyjnej.

Logowanie do Portalu możliwe jest poprzez profil zaufany.
Informacje o założeniu profilu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
Zapraszamy do korzystania z uruchomionej usługi.