Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


08.04.2019 modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Informujemy, o rozpoczęciu przez Wykonawcę pracy geodezyjnej, zgłoszonej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim i zarejestrowanej w dniu 27 marca 2019 r. pod nr ewidencyjnym OD.6640.1.1819.2019, dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Latchorzew (0016), Blizne Jasińskiego (0002), Blizne Łaszczyńskiego (0003) położonych w jednostce ewidencyjnej gmina Stare Babice (143207_2), w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie.

Pełna treść INFORMACJI zanjduje się w załączonym poniżej pliku.

Załączniki: