Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


22.05.2019 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

w sprawie zmiany organizacji zwalniania tzw. blokad

Ze względu na wielokrotne sygnalizowanie przez Wykonawców prac geodezyjnych długich oczekiwań na wydanie plików do modyfikacji informujemy o zmianie zasady organizacji zwalniania tzw. blokad.

Od 1 czerwca br., w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji materiałów, blokada na obszarze wydanych danych będzie zwalniana po 5 dniach roboczych od powiadomienia Wykonawcy prac o negatywnym wyniku weryfikacji i nie złożenia materiałów do ponownej weryfikacji.
Bez zmian natomiast pozostaje termin zwalniania blokady na obszarze wydanych danych do modyfikacji przed pierwszą weryfikacją, tj. po 5 dniach roboczych od wydania pliku przy nie złożeniu materiałów do ODGiK wraz z zawiadomieniem o wykonaniu zgłoszonych prac.

W przypadkach wyjątkowych, termin blokady może zostać nieznacznie wydłużony jedynie po pisemnym (również pocztą elektroniczną) zgłoszeniu do Naczelnika ODGiK takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem i po przeprowadzeniu oceny takiej możliwości.

Zakończenie prac po zdjęciu blokady będzie możliwe, po ponownym pobraniu plików do modyfikacji.

Wprowadzana zasada ma na celu usprawnienie pracy Wykonawcom prac geodezyjnych poprzez skrócenie czasu oczekiwania na wydanie plików do modyfikacji.

Zakładając zakresy przy zgłaszaniu prac geodezyjnych wskazane jest posiłkowanie się warstwą „Prace geodezyjne - trwające prace geodezyjne”, w celu możliwego uniknięcia nakładania się zakresów zgłaszanych prac.

Prosimy Wykonawców o uwzględnienie zmienionej zasady w planowaniu zamierzeń związanych z realizacją prac geodezyjnych.

 

Geodeta Powiatowy
Dariusz Pręgowski