Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


27.05.2019 Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych

w sprawie wieloletnich zgłoszeń prac geodezyjnych

Zwracamy się z prośbą o anulowanie wieloletnich zgłoszeń widniejących w rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych, które nie będą już realizowane. Ich istnienie w rejestrze wprowadza dezorientację wśród geodetów zgłaszających nowe prace i powoduje generowanie niepotrzebnych danych w „Informacji o materiałach do wykonania prac”. W przypadku wątpliwości należy zgłosić się do pokoju nr 7 w celu otrzymania wykazu zgłoszeń Państwa firmy, a pracownik Ośrodka na miejscu je przygotuje. Aby zamknąć zgłoszenia należy skierować do ODGiK wniosek o ich zaniechanie poprzez Portal lub analogowo.

Nasza prośba podyktowana jest potrzebą ułatwienia pracy wykonawcom prac geodezyjnych, usunięcia z archiwum zbędnych materiałów i nieaktualnych danych z rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych.