Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


12.06.2019 ZMIANA UKŁADU WYSOKOŚCI NA OBSZARZE POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO na AMSTERDAM PL-EVRF2007-NH

Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych

W związku z przepisami obligującymi do wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (rozporządzenie Rady Ministrów z 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych) uprzejmie informuję, o wdrożeniu tego układu na obszarze powiatu warszawskiego zachodniego od dnia 24 czerwca 2016 r.

W związku z powyższym informuję, że:

  • od godz. 12:00 dnia 19 czerwca br. (środa) Portal Geodety będzie nieczynny. Planowane zakończenie prac związanych z konwersją danych o wysokościach obiektów wchodzących w skład BDOT500 i GESUT oraz aktualizacją BDSOG, a także uzależnione od przebiegu tych prac ponowne uruchomienie Portalu, przewidziane jest na 24 czerwca br. (poniedziałek). W okresie wdrożenia nie będą wydawane pliki do modyfikacji,
  • wszystkie prace geodezyjne, dla których pobrano pliki do 19 czerwca br., należy opracowywać w dotychczasowym układzie wysokościowym Kronsztadt2006, czyli w takim, w jakim pozyskano dane do modyfikacji,
  • wszystkie prace geodezyjne, dla których pobrano pliki do modyfikacji po wdrożeniu należy opracować w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH, czyli takim, w jakim pozyskano dane do modyfikacji,
  • po wdrożeniu nowego układu, w BDSOG udostępnione zostaną wyniki (zakończonej w grudniu 2018 r.) modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu. W ramach prac dokonano konserwacji i zagęszczenia punktów osnowy, wykonano nowy pomiar oraz wyrównano osnowę w układzie PL-EVRF2007-NH. W związku z powyższym, wszystkie rzędne punktów osnowy w BDSOG (w tym na opisach topograficznych) od dnia 24 czerwca br. będą wykazane w nowym układzie wysokościowym - pojawi się wiele nowych znaków osnowy.

Załączniki: