Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


12.06.2019 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

 Dotycząca map do celów projektowych

Przypominam wykonawcom, którzy wykonują opracowania dotyczące map do celów projektowych, iż wszystkie te mapy muszą być zgodne ze standardami technicznymi także w zakresie redakcji i stosowanych symboli (§ 80 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

Jednocześnie informuję, iż dla prac przekazywanych do pierwszej weryfikacji po 24 czerwca 2019 r. wszystkie obiekty zawarte w przekazywanych przez wykonawców zmodyfikowanych plikach muszą także być zgodne ze standardami technicznymi. Dotyczy to w szczególności stosowanych symboli, topologii i obowiązkowych atrybutów wszystkich obiektów w zakresie mapy do celów projektowych. W przypadku obiektów nie mierzonych (archiwalnych) i nie znanych atrybutach obowiązkowych tych obiektów, należy uzupełnić te atrybuty odpowiednią treścią (missing, inapplicable, unknown).

Informuję przy tym, że pracownicy Starostwa wciąż identyfikują przypadki możliwych, w sposób automatyczny lub półautomatyczny, dostosowań danych o obiektach do wymagań określonych standardami oraz wykonują te prace samodzielnie lub we współpracy z autorem oprogramowania. Prace te w dalszym ciągu będą realizowane.

Przy opracowaniach dotyczących geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych, w przekazywanych plikach będzie egzekwowana konieczność dostosowania do obowiązujących standardów jedynie obiektów inwentaryzowanych.

Załączniki: