Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


19.06.2019 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

Uzupełniająca informacja dla Wykonawców prac geodezyjnych dotycząca wykonywania plików do modyfikacji przy realizacji map do celów projektowych.

Nawiązując do ogłoszenia z dnia 11 czerwca 2019 roku i zgłaszanymi przez Państwa wątpliwościami, w jaki sposób należy przygotowywać pliki do aktualizacji baz danych o wyniki pracy geodezyjnej, przekazywane do pierwszej weryfikacji po 24 czerwca 2019 roku informuję, że w pliku tym zgodne ze standardami technicznymi muszą znajdować się wszystkie obiekty nowe i zmodyfikowane w wyniku pomiaru oraz obiekty zmieniane w wyniku redakcji na odpowiednich warstwach BDOT500 i GESUT wraz z obligatoryjnym atrybutami.
Zmiany związane z redakcją mapy dotyczą korygowanych obiektów pochodzących z instrukcji technicznej K1 (w szczególności śmietniki, wiaty, figury, kapliczki lub krzyże przydrożne, wjazdy do podziemia itp.), osadników kanalizacji lokalnej oraz korekty usytuowania punktowych szaf (telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych) zgodnie z ich położeniem w terenie. Prezentacja obiektów objętych bazami danych w zmodyfikowanym pliku ma być zgodna z mapą wynikową (mapą do celów projektowych).

Załączniki: