Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


10.07.2019 poszukiwany pracownik na zastępstwo

Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego poszukuje osoby na stanowisko młodszy referent/podinspektor (umowa na czas zastępstwa na dłuższy okres) do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Adres Urzędu:
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Poznańska 133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
-prowadzenie i aktualizacja baz danych PZGiK,
-poprawne merytorycznie i terminowe wprowadzanie zmian w bazach danych PZGiK,
-przesyłanie zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
-wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie geodezji i kartografii albo studenci ostatniego roku Wydziału Geodezji,
-znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w szczególności w zakresie aktualizacji baz danych PZGiK,
-bardzo dobra znajomość pakietu Office (Word, Excel),
-kompetencje i umiejętności: umiejętność rozmowy z interesantem, umiejętność wnikliwej analizy dokumentów, umiejętność organizacji i planowania czasu pracy, umiejętność pracy w zespole,
-posiadanie obywatelstwa polskiego,
-korzystanie z pełni praw publicznych,
-nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Mile widziane:
-doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej lub jednostkach wykonawstwa geodezyjnego,
-doświadczenie w aktualizacji baz danych PZGiK,
-znajomość obsługi programu TurboEWID.

Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są o kontakt na adres e-mail: geodezjasekretariat@podgik.pwz.pl lub pod numerami telefonów 22 733 73 40, 22 733 72 15.