Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


06.09.2019 nabór na wolne stanowisko pracy

Starosta Warszawski Zachodni ogłasza konkurs na Inspektora / Głównego specjalistę / Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji.

Szczegóły w załączniku

Załączniki: