Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


09.09.2019 INFORMACJA DOTYCZĄCA MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW: LATCHORZEW, BLIZNE JASIŃSKIEGO, BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO

Informujemy, że prace związane z modernizacją ewidencji gruntów na wyżej wymienionych obrębach, wkraczają w etap końcowy. Zgodnie z harmonogramem prac przewiduje się, że:

  • od dnia 19 września br. do 16 listopada 2019 r. na modernizowanym obszarze baza danych ewidencji nie będzie mogła być aktualizowana (w tym czasie nie będą wprowadzane żadne zmiany w tych obrębach, natomiast będą wydawane wypisy i wyrysy),
  • w powyższym okresie nie będą mogły być wydawane dla geodetów pliki do modyfikacji zawierające dane ewidencji gruntów i budynków z obszaru modernizacji,
  • na dzień 19 września br. przewiduje się opublikowanie ogłoszenia o 3. tygodniowym terminie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, w trakcie którego zainteresowane osoby będą mogły dokonać do niego wglądu oraz wnieść uwagi.

Geodetów uprasza się o uwzględnienie powyższych informacji przy planowaniu i realizacji prac geodezyjnych na obszarze wyżej wymienionych obrębów. Wszelkich uzgodnień dotyczących planowanych zmian w bazie danych EGiB należy dokonywać z kierującym geodezyjnymi pracami modernizacyjnymi - Panem Janem Fudali, tel. 602 538 611.