Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


09.09.2019 Informacja dla Wykonawców prac geodezyjnych o rozpoczętej pracy na bazach danych PZGiK na obszarze gminy Kampinos

Informujemy, że od dnia 9 sierpnia br. trwają prace mające na celu dostosowanie, obiektów zawartych na warstwach BDOT500, GESUT, K-1 i EGiB (w zakresie elementów przybudynkowych) do zgodności z pojęciowymi modelami danych określonymi w odpowiednich rozporządzeniach. Praca realizowana jest na obszarze gminy Kampinos, a jej zakończenie planowane jest do 6 grudnia 2019 roku. Obecnie dokonywane są systematycznie odbiory częściowe (obrębowe).

Po zaimplementowaniu wyników prac do systemu PZGiK, wyżej wymienione obiekty będą posiadały topologię zgodną z określonymi prawem standardami oraz będą posiadały uzupełnione atrybuty obligatoryjne (w przypadku braku informacji o konkretnym atrybucie, będą miały odpowiednią adnotację). Prace są wykonywane jedynie z wykorzystaniem baz danych bez analiz dokumentacji i prac w terenie.

Po uruchomieniu tak zmodernizowanych baz danych dla poszczególnych obrębów, opracowania geodezyjne przyjmowane do zasobu w ramach weryfikacji będą przechodzić szczegółową walidację pod kątem zgodności z modelem danych. Prosimy o uwzględnienie powyższego przy realizowaniu prac geodezyjnych.

W związku z realizowaną pracą informujemy również o mogących wystąpić utrudnieniach związanych z wydawaniem plików do modyfikacji do zgłoszonych prac geodezyjnych.