Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


09.09.2019 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI PODGLĄDU ZABLOKOWANYCH OBIEKTÓW BAZY DANYCH GESUT

Informujemy, że w Portalu Geodety istnieje możliwość podglądu zablokowanych obiektów bazy danych GESUT. Informacja może być przydatna przy realizowaniu prac geodezyjnych. Aby podejrzeć obiekty zablokowane należy na warstwie „Sieci uzbrojenia terenu” zaznaczyć pozycję „Obiekty zablokowane”.