Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


04.11.2019 Informacja statystyczna dotycząca operatów elektronicznych

Z przyjemnością informujemy, że w ciągu 8 miesięcy od uruchomienia możliwości przekazywania do PZGiK operatów technicznych w postaci elektronicznej, liczba przyjętych do Zasobu operatów w tej formie przekroczyła już 250. Z funkcjonalności tej korzysta na stałe 7 firm geodezyjnych. W okresie tym, średnio co 19. operat przyjmowany do PZGiK był elektroniczny (wskaźnik 5,24%). Zachęcamy innych Wykonawców prac geodezyjnych do korzystania z tej możliwości (szczegóły technologiczne w zakładce „Pliki do pobrania”).