Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


04.11.2019 portal GESUT

Informujemy, że w strefie interesanta zakładka Portal GESUT zmieniła nazwę na Portal Branżysty.