Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


15.11.2019 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

W związku z rozpoczętymi pracami mającymi na celu aktualizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków wynikami przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Latchorzew, Blizne Łaszczyńskiego i Blizne Jasińskiego zawartymi w operacie opisowo-kartograficznym ewidencji gruntów i budynków, zwracamy się do Państwa z prośbą o niezgłaszanie prac geodezyjnych na obszarze tych obrębów do czasu zakończenia wymienionych prac.

O możliwości zgłaszania prac geodezyjnych poinformujemy Państwa odrębnie. Jednocześnie wskazujemy, że w przypadku zgłoszenia prac w czasie aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, konieczne będzie ponowne pobranie danych egib. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.