Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


04.12.2019 prośba do wykonawców prac geodezyjnych

Zwracamy się z prośbą do wykonawców prac geodezyjnych o sprawdzenie czy konta użytkowników działających w Portalu geodety, w imieniu Państwa firmy, to osoby nadal zatrudnione w firmie. W celu bezpieczeństwa udostępnianych przez Portal danych, w przypadku gdy użytkownik konta nie jest już zatrudniony w firmie, prosimy o złożenie do ODGiK wniosku o zamknięcie konta. W przypadku gdy dane użytkownika zmieniły się prosimy o ich aktualizację.

Jednocześnie przypominamy , że konto w Portalu geodety jest utworzone i przypisane dla jednego użytkownika. W przypadku gdy konieczne jest aby w firmie korzystało z Portalu kilka osób, należy złożyć do ODGiK znajdujący się na stronie internetowej www.podgik.pwz.pl wniosek o założenie konta w Portalu geodety dla każdego użytkownika/pracownika oddzielnie. Ze względów bezpieczeństwa prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi i nie udostępnianie swoich loginów i haseł innym osobom.