Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


11.12.2019 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

AKTUALIZACJA DZIENNIKA REZERWACJI NUMERÓW DZIAŁEK PROJEKTOWANYCH

Informujemy, że w związku z zakończeniem prac związanych z aktualizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków o wyniki modernizacji został zaktualizowany dziennik rezerwacji numerów działek projektowanych dla prac geodezyjnych zgłoszonych od 2016 roku, dla obrębów ewidencyjnych Latchorzew, Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego.

Jednocześnie informujemy, że dla prac geodezyjnych zgłoszonych przed 2016 rokiem rezerwacje numerów działek projektowanych nie zostały wprowadzone do dziennika rezerwacji. Jeśli prace będą kontunuowanie to wówczas prosimy o ponowne zarezerwowanie numerów projektowanych działek w ODGiK w pokoju nr 6.

Przypominamy również o możliwości zaniechania zgłoszeń prac geodezyjnych, które nie będą już realizowane.