Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


09.03.2020 Modernizacja gawartowa wola i Nowy Łuszczewek

Informujenmy o rozpoczęciu przez Wykonawcę pracy geodezyjnej, zgłoszonej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim i zarejestrowanej w dniu 27 luty 2020 r. pod nr ewidencyjnym OD.6640.1.1205.2020 dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego Gawartowa Wola (0004) położonym w jednostce ewidencyjnej gmina Leszno (143204_2) oraz zarejestrowanej w dniu 28 luty 2020 r. pod nr ewidencyjnym OD.6640.1.1226.2020 dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego Nowy Łuszczewek (0020) położonym w jednostce ewidencyjnej gmina Błonie – obszar wiejski (143201_5).

 Pełna terść informacji w załączniku poniżej.

 

Załączniki: