Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


23.04.2020 PORTAL INTERESANTA Z NOWĄ USŁUGĄ ELEKTRONICZNĄ

Informujemy, że od dnia 23 kwietnia 2020 roku w Portalu Interesanta dostępnego na stronie internetowej www.podgik.pwz.pl, w zakładce Strefa Interesanta, uruchomiona została nowa usługa umożliwiająca złożenie drogą elektroniczną wniosków o wydanie mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej w postaci rastrowej. Materiały będą wydawane w postaci pliku PDF z podpisem cyfrowym.

Przypominamy, że logowanie do Portalu odbywa się poprzez profil zaufany. Zapraszamy do korzystania z uruchomionej usługi.