Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


26.04.2020 Modernizacja Ośr. Dośw. Macierzysz, PGR szeligi

Informujemy o rozpoczęciu przez Wykonawcę pracy geodezyjnych, zgłoszonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim i zarejestrowanych w dniu 17 kwietnia 2020 r. pod nr ewidencyjnymi:

 - OD.6640.1.2064.2020 dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego Ośr. Dośw. Macierzysz (0028) w gminie Ożarów Mazowiecki (143206_5)

- OD.6640.1.2065.2020 dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego PGR Szeligi (0031) w gminie Ożarów Mazowiecki (143206_5)