Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


05.06.2020 zakończenie składania do ODGiK zeskanowanych operatów technicznych bez podpisu elektronicznego

Informujemy, że z dniem 10 czerwca 2020 roku nie będą już przyjmowane do ODGiK operaty techniczne w postaci zeskanowanych plików w formacie pdf., tym samym wyłączony zostanie adres poczty elektronicznej operaty@podgik.pwz.pl.

Zgodnie z informacją z dnia 16 marca br. opublikowaną na naszej stronie internetowej, ten sposób przekazywania operatów technicznych został uruchomiony tylko na czas ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów. Jednocześnie zachęcamy Państwa do składania operatów elektronicznych opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.