Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


01.07.2020 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH DOTYCZĄCA PODPISYWANIA OPERATÓW ELEKTRONICZNYCH

Informujemy, że do ODGiK są przyjmowane operaty elektroniczne opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, a także opatrzone elektronicznym podpisem osobistym. Zachęcamy do składania operatów elektronicznych.