Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


23.07.2020 Gdzie można pobrać zbiory danych uwolnione „Tarczą 4.0”?

W związku z ustawą z 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwaną „Tarczą 4.0”, informujemy, że:

- zbiory danych działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii
- zbiory danych dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych
- zbiory danych dotyczących szczegółowych osnów geodezyjnych udostępniane są nieodpłatnie i automatycznie poprzez Portal Interesanta znajdujący się na stronie www.podgik.pwz.pl w zakładce Strefa Interesanta.
Udostępniane zbioru danych generowane są do obowiązującego formatu wymiany danych – GML.

Dodatkowo w Portalu Mapowym w opcji wyszukiwanie istnieje możliwość pobrania dokumentacji cyfrowej - opisów topograficznych, w postaci jpg, dla osnowy znajdującej się na terenie naszego powiatu.