Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


01.12.2020 Modernizacja egib dla obrębów Ośr. Doś Macierzysz i PGR szeligi

 

Informujemy, że projekty operatów opisowo kartograficznych ewidencji gruntów i budynków  sporządzonych w ramach modernizacji  na obszarze obrębów Ośrodek Doświadczalny Macierzysz i PGR Szeligi stały się operatami, a dane z tych operatów zostały załadowane do bazy danych.