Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


02.12.2020 modernizacja egib dla obrębów Gawartowej Woli i Nowego Łuszczewka

Informujemy, że projekty operatów opisowo kartograficznych ewidencji gruntów i budynków sporządzonych w ramach modernizacji na obszarze obrębów Gawartowa Wola i Nowy Łuszczewek stały się operatami, a dane z tych operatów zostały załadowane do bazy danych.