Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


24.11.2016 pliki kcd do zglaszanych prac geodezyjnych i jako pliki wsadowe

Uprzejmie informujemy, że pliki KCD wydawane do zgłoszonych prac geodezyjnych od dnia 23.11.br. generują się w pełni modyfikowalne, nie pozwalające na załadowanie danych do bazy danych.

W przypadku chęci przygotowania przez geodetę pliku wsadowego istnieje konieczność zgłoszenia tego faktu do ODGiK i pobrania pliku do modyfikacji. Zgłoszenia proszę kierować na adres poczty e-mail: smolek@podgik.pwz.pl

Plik wsadowy należy dostarczyć do Ośrodka w raz z operatem bezpośrednio do p. Sławomira Molka pok. 111 w celu wstępnej weryfikacji.

W ten sposób złożone operaty po załadowaniu pliku wsadowego do systemu trafiają bezpośrednio do kontroli.