Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


01.12.2016 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

Dotyczy map wynikowych do zgłaszanych prac geodezyjnych.

...............................................................................................................................................................................................................................

         Ożarów Mazowiecki, dnia 01 grudnia 2016 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

              Działając zgodnie z § 71 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
oraz nawiązując do zapowiedzi planowanych zmian w zakresie dostosowania do tego przepisu dotychczasowej praktyki dotyczącej
zawartości operatu technicznego przekazywanego do PZGiK, sygnalizowanych podczas szkolenia geodetów w dniu 6 października
2016 r. informuję, że od dnia 2 stycznia 2017 r. wraz z zawiadomieniem o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych,
do weryfikacji materiałów należy składać wyłącznie operaty techniczne, które zawierają kopie dokumentów wynikowych
(takich jak: mapy do celów projektowych, mapy do celów prawnych, mapy powstałe w wyniku inwentaryzacji
powykonawczej),wykonanych bezpośrednio przez Wykonawców prac geodezyjnych.

GEODETA POWIATOWY
   Dariusz Pręgowski

...............................................................................................................................................................................................................................