Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


02.12.2016 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

Dotyczy zgłaszania i opłacania prac geodezyjnych poprzez internet.

Informujemy, że zgłaszanie prac geodezyjnych w chwili obecnej może odbywać się poprzez Portale Powiatowe - Portal Geodety (Stary Portal) i Podgląd danych EGiB dla Geodetów (Nowy Portal Geodety). W Nowym Portalu Geodety dostępne są m. in. uzgodnienia i pobieranie dokumentów/materiałów jak również informacje o osnowie i dokumentacji w zakresie pracy. Została w nim również uruchomiona funkcja podliczania bieżącej opłaty podczas zgłaszania pracy geodezyjne. Jednakże Nowy Portal Geodety nie ma jeszcze pełnej funkcjonalności, np.: płatności elektronicznych czy też zgłoszeń uzupełniających (zgłoszenia uzupełniające na materiały są). Zgodnie z informacjami uzyskanymi od autora oprogramowania jest on jeszcze w trakcie dostosowywania do potrzeb Geodetów.

W chwili obecnej Geodeci, którzy zgłosili pracę geodezyjną w Nowym Portalu Geodety, opłatę online muszą dokonać poprzez Stary Portal.

Prosimy wszystkich Geodetów zgłaszających prace poprzez internet, których Banki nie współpracują bezpośrednio z system opłat PayU, o dokonywanie opłat poprzez system PayU wybierając sposób zapłaty „zwykły przelew.” Wówczas system wygeneruje nr konta, na który należy wykonać przelew, a po zaksięgowaniu wpłaty system sam odnotuje zapłatę i automatycznie udostępni dane. Ten sposób zapłaty w dużym stopniu ułatwi i przyspieszy wydawanie materiałów do zgłaszanych internetowo prac geodezyjnych.

W załączeniu umieszczamy instrukcję, która pomoże w prawidłowym wniesieniu opłaty poprzez system PayU, w przypadku braku na liście Państwa Banku.

Załączniki: