Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


12.12.2016 Punkty adresowe i osie ulic w Portalu Mapowym

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bazę danych EMUiA prowadzą Wójtowie i Burmistrzowie Gmin. Informujemy, że w Portalu Mapowym dane te można podejrzeć poprzez usługę WMS. W celu sprawniejszego korzystania z tej usługi zostały przygotowane na stałe zakładki z punktami adresowymi i osiami ulic dla poszczególnych gmin. W tym celu należy wczytać usługę WMS-a klikając w zakładkę Narzędzia -> Wczytaj/edytuj serwis WMS-> (wybrać z listy) Adresy i osie ulic – …