Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


21.12.2016 osnowa

Informujemy, że w Portalu Mapowym w zakładce Osnowa została umieszczona baza danych BDSOG w zakresie wizualizacji i numeracji punktów osnowy. Dane te można podczytać w portalu Mapowym bez konieczności logowania się do Portalu Powiatowego.