Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


30.12.2016 informacja dla wykonawców prac

Przedłużenie terminu rozpoczęcia składania dokumentów wynikowych wraz z operatami technicznymi

W związku z wystąpieniami Wykonawców prac geodezyjnych o ustalenie późniejszego terminu wejścia w życie zasady składania wraz z operatami technicznymi i zawiadomieniami o wykonaniu zgłoszonych prac, kopii map opracowanych bezpośrednio przez Wykonawców informuję, że termin dotychczas ustalony na 2 stycznia br. ulega przedłużeniu do dnia 1 lutego 2017 r.

Wydłużenie terminu ma na celu możliwość technologicznego przygotowania się Wykonawców prac geodezyjnych do wprowadzenia zasad zgodnych z obowiązującymi przepisami.

GEODETA POWIATOWY
Dariusz Pręgowski