Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


20.01.2017 uruchomienie w lutym portalu komornika

Informujemy, że planujemy w lutym 2017 r. uruchomić PORTAL KOMORNIKA. Portal ten przeznaczony jest dla Komorników. Dostęp do Portalu będzie możliwy po zalogowaniu się, po uprzednim uzyskaniu loginu i hasła do Portalu. Dlatego też zachęcamy Państwa do składania wniosków o taki dostęp.

Wniosek dostępny jest na stronie:
http://www.podgik.pwz.pl/strona.php?ida=15

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (ul. Poznańska 129/133, Budynek B, pok. 105) lub skan wniosku przesłać na adres: geodezjasekretariat@podgik.pwz.pl

Portal Komornika będzie umożliwiał wyszukanie informacji czy dane osoba fizyczna lub prawna figuruje w bazie danych ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu warszawskiego zachodniego oraz wygenerowanie raportu o takiej treści a także złożenie zamówienia na wybrane wypisy z rejestrów/kartotek.

O uruchomieniu portalu zostaną Państwo powiadomieni poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie a także poprzez przesłanie do Państwa informacji o nadaniu loginu i hasła inicjującego, które należy zmienić przy pierwszym logowaniu.

Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi, która znajduje się pod rozwijalną niebieską zakładką „Pobierz dokumenty” pod środkowym oknem na stronie:
http://www.podgik.pwz.pl/strona.php?ida=13