Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


INSTRUKCJA – PORTAL KOORDYNATORA SUT

Portal Koordynatora SUT jest jednym z modułów internetowej aplikacji WebEWID, dedykowany uczestnikom narad koordynacyjnych.

Portal służy do składania wniosków i przeprowadzania narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o czym mowa w art. 28b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Załączniki: