Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


instrukcja pobierania danych o granicznikach działek ...

dotyczy Wykonawców Prac Geodezyjnych, którzy do swoich operatów potrzebują pozyskać z plików KCD dane o granicznikach działek, oraz powierzchni działek i klasoużytków.

Poniżej został załączony plik PDF z instrukcją pobierania danych o granicznikach działek, oraz powierzchni działek i klasoużytków.

Załączniki: