Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


21.02.2017 Numeracja punktów w wykazach generowanych z plików KCD

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że istnieje możliwość wygenerowania wykazu punktów granicznych z numeracją zawierająca nr systemowy i nr z operatu.

W tym celu należy w opcjach wyświetlania zmienić sposób wyświetlania punktów np.: na nr systemowy (nr z KERG).

Proces ten został dopisany do Instrukcji pobierania danych o granicznikach działek, oraz powierzchni działek i klasoużytków, którą można pobrać z zakładki PLIKI DO POBRANIA