Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


06.03.2017 INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW/PROJEKTANTÓW Portalu Koordynatora SUT

zainteresowanych uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Informujemy, że od dnia 06 marca br. uruchomiony został Portal Koordynatora SUT, umożliwiający przeprowadzanie narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dostęp do portalu możliwy jest poprzez stronę internetową www.podgik.pwz.pl w oknie „Zaloguj aby wejść”.

W związku z tym zachęcamy Wnioskodawców/Projektantów do przekazywania wniosków o skoordynowane usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z dokumentacją projektową poprzez portal. Aby móc korzystać z portalu należy posiadać login i hasło, które zostanie wydane po złożeniu wniosku o założenie konta w serwisie WebEWID Portalu Koordynatora SUT w sekretariacie Służby Geodezyjnej ul. Poznańska 133 w Ożarowie Mazowieckim. Wniosek oraz instrukcja obsługi dostępne są w Portalu w niebieskim oknie „pobierz dokumenty” lub na stronie www.podgik.pwz.pl w zakładkach: pliki do pobrania – instrukcja, rejestracja w portalu powiatowym - wniosek.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w zespole obsługującym koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, pokój nr 10 budynku B, Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, bądź pod nr telefonu 22 733 73 57.