Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


20.03.2017 INFORMACJA DLA INWESTORÓW I PROJEKTANTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Dotycząca możliwości i formy pozyskiwania informacji z operatu ewidencyjnego.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie zbioru danych bazy danych EGiB może nastąpić jedynie w postaci plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych – GML.

Wysokość opłat za udostępnienie ww. danych ustala się na podstawie tabeli nr 9 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość pozyskiwania danych z operatu ewidencyjnego w innych formach niż w postaci zbioru danych bazy danych EGiB, m.in. w formie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów, wypisu z wykazu działek, wypisu z wykazu podmiotów. Informacja dotycząca udostępnienia danych w ww. formach z załączeniu.

Załączniki: