Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


23.03.2017 informacja do wykonawców prac geodezyjnych

dotycząca pozyskiwania informacji z bazy danych EGiB o podstawie wpisu do tej bazy.

W związku z sygnalizowanymi wątpliwościami odnośnie pozyskania ze zbiorów danych bazy danych EGiB informacji o numerach ksiąg wieczystych oraz o innych dokumentach, na podstawie których dokonano wpisów do tej bazy, informujemy o możliwości pozyskiwania tych informacji zgodnie z poniższymi wskazówkami:

W podglądzie zbioru danych EGiB w kolumnie „nr KW” dla danej działki ewidencyjnej, wpisany jest numer księgi wieczystej. Dla działek, dla których ta kolumna nie zawiera danych, należy skorzystać z ikony „szczegóły wybranej działki”, gdzie w atrybucie głównym w polu „inne dokumenty” zawarte są informacje o innych dokumentach widniejących w bazie ewidencji gruntów i budynków, w tym o numerach starych ksiąg wieczystych, postanowieniach sądowych, aktach notarialnych, itp.