Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


29.03.2017 styl linii ogrodzenia

Dotyczy Wykonawców prac geodezyjnych, którzy korzystają z oprogramowania TurboMap.

Informujemy, że autor oprogramowania TurboMap udostępnił plik ze zmienionym stylem linii ogrodzenia, tak aby linia ogrodzenia rozpoczynała się od kropki i miała ustaloną odległość między symbolami (linia nie kończy się kropką). W najbliższej aktualizacji oprogramowania TurboMAP zmiana ta zostanie uwzględniona. Do tego czasu, aby zmienić styl linii należy podmienili plik stylelinii.cfx w programie.

W tym celu należy:
1. pobrać poniższy plik
2. zmienić mu nazwę na: stylelinii.cfx
3. wejść do katalogu w katalogu Turbomap9.0 i w katalogu Data podmienić pobrany plik - zastąpić

Załączniki: